field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

FIELD•MEET 1: Antropocen

Pierwszy odcinek podcastu Filipa Szałaska FIELD•MEET dokumentuje rozważania o związkach między audiosferą a antropocenem. W pierwszym odcinku występuję zarówno jako interlokutor, a także jako osoba odpowiedzialna za montaż odcinka i stworzenie dżingla.

Podcasty FIELD•MEET powstają jako kontynuacja i poszerzenie cyklu spotkań dyskusyjnych o tym samym tytule. Od pewnego czasu Filip Szałasek spotyka się z rekordystami i rekordystkami, by omawiać premiery oraz archiwalne nagrania terenowe. W podcastach fragmenty naszych rozmów przeplatają się z nagraniami – tak, by obok głosów usłyszeć otoczenie, które (jak nieprawdziwie głoszą niektórzy) głosu nie ma.

Uzupełnienie podcastu stanowi transkrypcja dyskusji dostępna w numerze 3/2024 dwutygodnika „CzasKultury.pl”: czaskultury.pl/artykul/fieldmeet-antropocen/.

Punktem wyjścia dla pierwszego spotkania były albumy Macieja Wirmańskiego „W trakcie nagrań terenowych przypadkowo zabiłem ptaka i bardzo tego żałuję” (wydanie własne, 2021) oraz Jacka Szczepanka i Kolektywu Terenowego „Manieczki Soundscapes” (Saamleng, 2020). Rozmowa meandruje wokół etycznych i technologicznych uwarunkowań rejestrowania dźwięków przyrody w warunkach nasilającej się antropopresji.