field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

field recording

sound design

experimental music

sound art

Adoracja Naj​ś​wi​ę​tszego Sakramentu przy Grobie Pa​ń​skim

Nagrano w Kościele pw. św. Anny w Zębie, najwyżej położonej miejscowości w Polsce.

Rok:

2022